DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH - WITAMY !!!

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

KONTAKT

 


Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.
Na zadane pytania odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe.


DANE KONTAKTOWE


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Starachowicach
ul. Bema 26 , 27-200 Starachowice

Dyrektor
Aneta Świercz

tel. 41 274 08 72  
      41 274 55 52 wew.32  
tel.kom. 509 505 981  
e-mail
: aswiercz@dpsstarachowice.pl  

Główna Księgowa
Renata Głowacka

tel. 41 275 49 97  
      41 274 55 52 wew.40  
e-mail
: rglowacka@dpsstarachowice.pl  

Kierownik Działu
med-rehab-op

tel. 41 274 55 52 wew.36  
e-mail
: abebas@dpsstarachowice.pl  

Kierownik Działu
Gospodarczego i  
Obsługi

tel. 41 274 55 52 wew.38
e-mail: jtomczynski@dpsstarachowice.pl

Pracownicy socjalni

tel. 41 274 55 52 wew.31   
e-mail
: ajarosz@dpsstarachowice.pl   
        buramowska@dpsstarachowice.pl   

Inspektor ds.
osobowo-płacowych

tel. 41 274 55 52 wew.40  
e-mail
: anowaczek@dpsstarachowice.pl  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Bema 26

     27-200 Starachowice

  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych IOD@giga-net.pl

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu


Na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych którym jest Pan Ryszard Ptasiński mozliwy jest przy pomocy poczty tradycyjnej na adres Domu Pomocy Społecznej lub drogą mailową na adres iod@giga-net.pl .     

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego