DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH - WITAMY !!!

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

 

WAŻNY KOMUNIKAT
W trosce o zdrowie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, którzy należą do grupy największego ryzyka w potencjalnym zagrożeniu koronawirusem COVID-19, do odwołania obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.


 

Dom Pomocy Społecznej
w Starachowicach


Dom oddany do użytku 21 lipca 1961r.
Zarejestrowany w Rejestrze Wojewody pod poz. Nr 12, jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla osób przewlekle, somatycznie chorych.

Dysponuje 120 miejscami gwarantując mieszkańcom godne życie poprzez zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązujących standardów, umożliwiając korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zapewniając ochronę dóbr osobistych oraz możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Domownicy zajmują pokoje jedno - dwu - trzyosobowe, kompletnie wyposażone, posiadające sygnalizację przyzywową.
Osobie wymagającej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Każdorazowo decyzję o skierowaniu do DPS podejmuje właściowy ze względu na miejsce zamieszkania miejski, gminny, miejsko - gminny ośrodek pomocy społecznej a w oparciu o nią, decyzję o umieszczeniu podejmuje starosta a w naszym przypadku PCPR w Starachowicach.

 
 

„Bezpieczna przyszłość” dla mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach


Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach jest grantobiorcą programu „Bezpieczna Przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego